R U N D E F U N N E T   -   Funnet og Berginga i 1972

16. juli 1972 er de to svenske sportsdykkerne Bengt-Olof Gustafsson og Stefan Persson sammen med nordmannen Eystein Krohn-Dale på dykkertur til fugleøya Runde. Fra Ålesund dykkerklubbs båt Mercur II hopper de i sjøen i ei bukt sørøst for Kvalneset, nordspissen av Runde.


I en lysning i den meterhøye tareskogen oppdager Stefan Persson en mengde regelmessige, runde små steiner. Når han tar dem opp forstår han at det dreier seg om mynter, og i løpet av kort tid er det klart at det dreier seg om en hel skatt.

Eit teppe av mynt på sjøbunnen

Han varsler de to andre, som i mellomtiden har funnet en av Akerendams 40 kanoner. De holder funnet hemmelig for de øvrige dykkerne ombord i Mercur II og returnerer dagen etter alene, men med tilstrekkelig utstyr til å fortsette å ta opp mynt. I løpet av en tre-ukers periode klarer finnerne, under beskyttelse av politiet, å ta opp nær et halvt tonn med mynter.
Stefan Persson plukker mynt

Året etter ble det i regi av Bergen Sjøfartsmuseum gjennomført en etter- undersøkelse over et noe større område. Ved denne undersøkelsen ble det ialt funnet ca 135 kg mynt. Etter at myntene var registrert på Mynkabinettet, ble skatten fordelt slik:
  • Finnerne: 67,6 %
  • Norske stat: 25,4 %
  • Nederlandske stat: 7 %

  • Balje med mynt

    Hoveddelen av den norske stats andel ligger bevart i Myntkabinettet, men noe er også fordelt til andre museer, deriblant Sjøfartsmuseet i Bergen.


    Ferja som ble brukt under utgravinga

    Finnernes del av skatten ble i flere år oppbevart i Norges Bank før den i 1978 ble transportert til Sveits og solgt på auksjon.