R U N D E F U N N E T   -   Rensing av mynter

Etter 250 år på havbunnen, var myntene sterkt overgrodde med kalk, og sammengrodde i klumper. For å kunne bestemme myntene måtte denne kalken løses opp, slik at myntene løsnet fra hverandre.


Dette ble gjort med fortynnet maursyre.
For mange mynter var dette tilstrekkelig for å kunne bestemme typen.

En gullmynt titter fram i en klump med sølvmynter.

Gullmyntene var stort sett meget godt bevart, og etter fjerning av kalk og et tynt lag rust, kom det fram nærmest nyslåtte mynter.


En urenset mynt blant rensede gullmynter

Sølvmyntene derimot var stort sett sterkt korroderte og de som hadde greid seg best var de som lå midt inne i klumper omgitt av andre mynter og sand og kalk. I en del tilfeller var hele mynten forsvunnet.

Rensingen ble aldri drevet lenger enn det som var tilstrekkelig for å kunne bestemme typen.

Total ble det undersøkt i underkant av 57000 mynt, hvorav 6624 gullmynter, resten sølv. Over 400 ulike mynttyper ble funnet, hvorav ca. 15 var ukjente til da.


Grovsortering av mynt