P A N O R A M A
Auschwitz Birkenau, sett fra tårnet i hovedporten
Klikk og drag musen over bildet for å rulle bildet sidevegen (Du kan også bruke mushjulet)

  Denne sida er en del av vikene.com  

Copyright   ©2008 Kjartan Vikene   All rights reserved