G I T A R   K U R S
Her finner du ein enkel nybegynnar - introduksjon til gitarspeling.
Gitargrep og øvelser er samla i fem "leksjonar"

Du kan også laste ned dette kurset på DOWNLOAD sida.

Dur og moll Septim-akkorder Barre-grep Maj7-grep Dim-grep

Først og fremst ei meget viktig opplysning. . . . . ! !
Gitarstreng merka med o skal klinge med i akkorden.
Streng merka med
x skal ikkje klinge med.

DUR OG MOLL:

Disse gitargrepa er so vanlige at du er nødt til å lære deg dei so fort som mulig:

      C

      G

      D

      A

      E

C  ,  G  ,  D  ,  A   og   E   (Dur)    har kvar sin familie.
Den nærmaste slektningen heiter moll. Slik ser moll-grepa ut:

      Cm

      Gm

      Dm

      Am

      Em

I enkelte eldre visebøker er ikkje moll-grepa notert med  m,
men skrives kun med liten bokstav; t.d. Gm = g.

Cm og Gm er såkalla barre-grep.
Det betyr at du skal legge heile pekefinger over gitarhalsen (i dette tilfelle, over 3. band). Det er ikkje lett for nybegynnere. Konsentrer deg derfor i første omgang om Dm, Am og Em. Dei er ganske enkle og passer dessuten bra saman med med dur-grepa øverst på sida. Sjå nøye etter, og du vil oppdage at det berre er ein tone som skiller moll-grepa fra dur-grepa.

Greit.... Du har lært deg noen gitar-grep. Det hjelper derimot ikkje mykje å kunne disse grepa hver for seg. Øv deg derfor på å veksle mellom ulike grep:

ØVELSE 1
Dur og Moll

C - G - D
A - D - E
Am - Dm - E
C - Em - Am
C - D - E
Am - D - G
C - Am - Dm - G

Tilbake til toppen


SEPTIM-AKKORDER:

For å få smidige overgangar mellom enkelte grep,
legger vi av og til inn et "overgangsgrep", - ein septim-akkord.
Du vil finne septim-akkorder både i Dur og i Moll.
Septimakkorden kjenner du igjen ved eit sju-tal, t.d. C7.
Her er ei liste over vanlige septim-akkorder:


      C7

      G7

      D7

      A7

      E7

      Cm7

      Gm7

      Dm7

      Am7

      Em7

7-talet er ikkje det einaste talet du vil støte på.
Tala 9, 11 og 13 er heller ikkje uvanlige.
Regelen er: Jo lavare talet er, desto viktigare er det å lære seg grepet.

ØVELSE 2
"Septim - overgang"

A - A7 - D
D - D7 - G
G - G7 - C
E - E7 - A
C - Am7 - Dm7 - G7

Tilbake til toppen


BARRE-GREP:

Barre-grep kan flyttast oppover og nedover gitarhalsen.
Grepet F er lik E-grepet,men det er flytta 1 band innover halsen
Grepet H er lik A-grepet,men er flytta 2 band innover halsen
I begge tillfelle bruker vi peikefingeren over bandet utenfor.

      F

      Fm

      H

      Hm

H -grepet vil du også finne notert som B i utenlandske gitarbøker.
I de samme bøkene er det vi kaller for B, notert som Bb.

ØVELSE 3
"Barre-grep"

F - G - A
B - C - D
F - G - C
B - C - F
C - Am - Dm - G

Tilbake til toppen


MAJ7-GREP:


      CMaj7

      GMaj7

      DMaj7

      AMaj7

      EMaj7


ØVELSE 4
"Maj7-grep"

DMaj7 - GMaj7 - CMaj7 - FMaj7
EMaj7 - AMaj7 - DMaj7 - Maj7

Tilbake til toppen


DIM-GREP:

Ei merkelig gruppe grep er de såkalla Dim-grepa.
Det finnes kun 3 forskjellige, men kvart grep har fire namn.
I akkorden er det fire tonar. Grepet skal få navn etter basstonen i grepet.
Dim-grepet kan tas på forskjellige måtar. Dei enklaste finner du her:
D dim
F dim
Ab dim
H dim
Eb dim
F# dim
A dim
C dim
E dim
G dim
B dim
C# dim
F dim
Ab dim
H dim
D dim

Legg merke til at grepet ytterst til høgre har samme namn som det første.
Flytter du det videre innover gjentar du dei 3 ulike dim-akkordane.
dim,  kan også bli skrevet med ein sirkel etter akkordbokstaven, t.d. Go

Tilbake til toppen


  Håper du fikk noe nyttig utav denne siden.  

Denne sida er ikkje opprinnelig utarbeid av meg.
Eg har berre forandra enkelte ting og tilpassa den til mitt design.
Dessverre husker eg ikkje kvar eg fant orginalen...
Så eg må berre beklage til opphavspersonen for manglende kreditering...
Takk, kven du enn er..!!

Copyright   ©VIKENE.COM   All rights reserved