HYTT & PINE BAND
Her er eg vokalist

GALAXYBAND
Lokalt pop & rock band

MØRENETT AS
Straumleverandør.
Min arbeidsplass

SEVI AS
Maritim elektro og automasjon

TUSSA AS
Straum, Breiband m.m.

HERØYNYTT
Lokal nettavis

HERØYSPELET
Sogespelet Kongens Ring

HERØY KOMMUNE
Min heim kommune

HERØY DYKKARKLUBB
Lokal dykkarklubb