R U N D E F U N N E T   -   A K E R E N D A M

Her er historien om:
Rundefunnet og Akerendam.
7 sider med kvart sitt kapittel av historien.
Sideoversikt

  • Skipet Akerendam

  • Forliset

  • Berginga i 1725

  • Funnet & berginga i 1972

  • Funnoversikt

  • Rensing

  • Kanonene

  • Du finner igjen desse linkane i ramma under.