[ FORSIDE ]       [ Skipet Akerendam ]       [ Forliset ]       [ Berginga i 1725 ]
[ Funnet & berginga i 1972 ]       [ Funnoversikt ]       [ Rensing ]       [ Kanonene ]